Nieruchomości

NieruchomosciKomercyjne.pl

Nieruchomości komercyjne prywatnie i z agencji: biura, lokale, hale magazynowe, centra handlowe, magazyny, domy hale produkcyjne, działki i grunty
Witamy: Gość
Dzisiaj jest środa, 17 lipca 2019 roku
Regulamin korzystania z serwisu NieruchomosciKomercyjne.pl

I Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w serwisie internetowym NieruchomosciKomercyjne.pl - nieruchomości w internecie (zwanym dalej Serwisem), którego wydawcą jest Tytanus Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Barbary 1 w szczególności:
- określa zasady publikowania na stronach Serwisu ofert przez osoby prywatne, agencje nieruchomości, deweloperów
i spółdzielnie mieszkaniowe;
- określa zasady zgłaszania informacji o zapotrzebowaniu oraz zapytań o oferty publikowane na łamach Serwisu;

2. Treść zamieszczanych w Serwisie ofert, a w szczególności ich opisów nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce. W opisach ofert nie mogą się znaleźć: reklamy firm, stron
i serwisów internetowych. Pola poszczególnych rodzajów ogłoszeń należy wypełniać zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu Serwisowi NieruchomosciKomercyjne.pl przysługuje prawo odmowy publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia.
W takim przypadku nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty za publikację ogłoszenia.

3. Tytanus zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ofert publikowanych na stronach Serwisu.

4. Ogłoszeniodawca publikujący ofertę w Serwisie wyraża zgodę na:
- upublicznienie danych kontaktowych typu telefon bądź e-mail (w zależności od deklaracji użytkownika), pozostałe dane osobowe nie będą publikowane,
- prowadzenie przez Tytanus Sp. z o. o. wszelkich działań reklamowych mających za przedmiot jego ofertę lub oferty przy pomocy wszystkich dostępnych środków przekazu (mediów).

5. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Serwis powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Tytanus Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 1, 00-686 Warszawa lub mailem na adres: biuro@nieruchomoscikomercyjne.pl. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 7 dni roboczych od jej wpłynięcia. Użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia.

6. Odpowiedzialność Serwisu NieruchomosciKomercyjne.pl z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania ofert, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanej oferty/ofert lub innych usterek technicznych jest ograniczona do wysokości opłaty poniesionej przez ogłoszeniodawcę za publikacje oferty/ofert.

7. Korzystanie z dostępnych w serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna/sprzedaży/najmu/wynajmu nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. Tytanus Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

8. Serwis NieruchomosciKomercyjne.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych ofert indywidualnych ani ofert zamieszczanych przez partnerów serwisu - agencje nieruchomości, developerów oraz spółdzielnie mieszkaniowe, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez ogłoszeniodawcę lub partnera nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych ofert odpowiadają wyłącznie ogłoszeniodawcy.

9. Tytanus Sp. z o. o. nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.

10. Podawanie danych umożliwiających zidentyfikowanie ogłoszeniodawcy w innych polach niż do tego przeznaczone jest zabronione. Naruszenie tego zakazu uprawnia Serwis NieruchomosciKomercyjne.pl do odmowy publikacji ogłoszenia indywidualnego bez podania przyczyny i bez zwrotu poniesionej przez ogłoszeniodawcę opłaty.

11. Faktury za ogłoszenia płatne wysyłane są wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres e-mail. Faktury wysyłane są na początku kolejnego miesiąca.

II Zasady publikacji i zgłaszania ofert, zapytań i zapotrzebowań za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronach Serwisu

1. Publikacja oferty w Serwisie.
a) Aby opublikować ofertę na stronach Serwisu należy się zarejestrować, a następnie prawidłowo wypełnić pola w formularzu dostępnym na stronach Serwisu;
b) Po wypełnieniu formularza należy wnieść opłatę za publikację;
c) Umowa zlecenia publikacji ogłoszenia indywidualnego w Serwisie wchodzi w życie z dniem dokonania w/w płatności i jest potwierdzona mailem przesyłanym na adres wpisany przez ogłoszeniodawcę w formularzu zgłoszeniowym;
d) Ze względów technicznych czas oczekiwania po dokonaniu płatności i potwierdzeniu płatności na koncie aktywacja ogłoszenia może trwać do 3 godzin;
e) Publikacja oferty w serwisie automatycznie powoduje przesłanie tej oferty jako zgłoszenia do współpracujących z serwisem biur nieruchomości i oznacza zgodę na postanowienia regulujące zgłaszanie ofert do biur nieruchomości;
f) Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać (dezaktywować) ogłoszenie indywidualne klikając na link w otrzymanym mailu potwierdzającym publikację ogłoszenia.

2. Zgłoszenie zapytania
a) Aby zgłosić zapytanie dotyczące oferty (ofert) prezentowanej w Serwisie należy prawidłowo wypełnić pola w formularzu dostępnym pod ofertą (ofertami) będącą przedmiotem zainteresowania i nacisnąć przycisk wyślij.
b) Użytkownik zgłaszający za pośrednictwem Serwisu zapytanie o ofertę prezentowaną na łamach serwisu wyraża zgodę na przesłanie tej informacji wraz z jego danymi do osoby / firmy publikującej daną ofertę oraz prowadzenie przez partnerów różnorodnych działań zmierzających do zrealizowania transakcji.

III. Zasady komunikacji
1. Komunikacja odbywa się za pomocą specjalnego, bezpiecznego systemu komunikacji wbudowanego w serwis. Adresy e-mail podawane podczas rejestracji użytkownika nie będą wyświetlane na stronach stronach serwisu, chyba że użytkownik zadeklaruje publikację adresu e-mail.

2. Tytanus Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między użytkownikiem,
a partnerami serwisu zainicjowanych zgłoszeniem za pośrednictwem Serwisu oferty, zapytania, zapotrzebowania lub publikacją oferty w serwisie.